Zazemyavane na ulichni lampi

Задачата за електростатично заземяване е свързана с ограничаване на риска от експлозия на запалими вещества в края на електростатичната искра. Най-често се използва като транспорт и обработка на запалими газове, прахове и течности.

ChocolateSlimChocolate Slim - Вашият вкусен начин за тънка фигура!

Електростатично заземяване, което създава различна форма. Най-простите и леко сложни модели се водят от заземителната скоба също от кабела. По-здравите и технологично усъвършенствани са оборудвани със система за защита от заземяване, благодарение на която е възможно да се дозира или транспортира продукта, когато земята е свързана по нормален начин.

Електростатичните заземявания се използват най-често при товарене или разтоварване на железопътни цистерни, пътни цистерни, варели, т.нар. големи торби или елементи от технологични инсталации.

В резултат на пълнене или изпразване на резервоари с ново съдържание (напр. Резервоари с прахове, гранули, течности могат да се създадат опасни електростатични заряди. Източникът на образуването им със сигурност ще бъде или смесване, изпомпване или пръскане на запалими вещества. Електрическите заряди се създават чрез контакт или промяна на отделни частици. Количеството електрически заряд ще зависи от електростатичните свойства на повърхностите, които влизат в контакт един с друг. При успеха на прост и внезапен контакт с заземяване или незаредена цел може да се създаде кратък токов импулс, който ще е отговорен за изграждането на искрата.Липсата на грижа за изхвърлянето на искри може да запали сместа от алкохоли и въздух, както се вижда от експлозия или опасна експлозия. Електростатичното заземяване елиминира опасността от експлозия поради контролирано разреждане на електростатични заряди.