Saab 9 3 elektricheska sistema

Електрическата инсталация е труден организъм, в който всичко трябва да работи заедно. Ако даден елемент не успее, той може да се окаже в голямо бедствие. Най-често се придържа към смъртоносен електрически шок или пожар, при който хората могат да умрат едновременно. Така че трябва да се погрижите за електрическите инсталации, да извършвате редовни проверки от квалифицирани електротехници и редовно да поправяте всички дефекти.

https://neoproduct.eu/bg/fresh-fingers-efektivno-reshenie-sreshhu-udar-na-kraka/

Една от най-важните роли във всички електрически инсталации е изборът на предпазни мерки. От този важен момент вашият апартамент или здраве може да зависят. Сигурността трябва да бъде избрана на страниците с мощност. Той се отнема от главния предпазител, какъв токов номинален ток е това, което е изградена от централата при сключване на договора за доставка на електроенергия. Тя се третира така, че да е невъзможно да се получи по-голяма сума на електроенергията, отколкото показва последният договор. За да се случи това, електрическите проводници пред нашата къща или офис ще бъдат изгорени.След това имаме електромер и накрая главното табло. Комутационната апаратура е сърцето на електрическата инсталация. Всяка верига има своя произход точно там. Всеки от тях е защитен с подходящ предпазител с определен номинален ток. Изборът на сигурност трябва да бъде направен от професионален електротехник, който ще създаде проект за електрическа инсталация преди нас. В настоящия момент ще бъде представено колко третира да бъде верига, какво да доставя и какво движение ще тече в тях. Той е изключително важен, защото зависи от избраното напречно сечение на проводниците и следователно от предпазител с подобен номинален ток. Има и идея за използване на така наречената селективност на защитите, благодарение на която в случай на късо съединение само предпазителят на дадена област ще бъде изключен, а не основната защита, която ще прекъсне потока на капацитет до пълна сграда.