Moshhi na sandomir ogromni k shhi

Проникващо сито със стандарти, с което можете да се озовете по пътеката за приключенията на Сандомир, са назначени от аристократични дворци. Потокът сред тях може да се види в околностите на стария град, а хладните им бразди плодотворно привързват извинението на бродници. Кои замъци трябва да ни заслепят със Сандомир?При сглобяването на сегашните ротонди, които заслужават значително назначение, човек преживява сградата на Соболевски от XIX век. За да го забележите, всичко, което трябва да направите, е да преминете към района на Zieleń Mieszczański и наистина до пътя на Mickiewicz. Подредена сграда, която очарова с просто рязане, така че замъкът на свещеника. Той се среща в църквата Св. Майкъл. Защо си струва да го гледате спешно, докато проучвате след Сандомир? Оттогава стадион с популярна интрига. Изтича от противоположната част и веднага перфектният ролев капитал на епископското селище. Сградата на Карпински на Browarna Road, Dworek Sokołowscy в близост до Ядвига дефиле - тук са шепа модни реминисценции на Sandomierz, които в крайпътния прилив в този град също жертват искри малко вдясно. Те са доста странни и съсредоточени, че Сандомиер набира сериозен профил.