Modulna programa za literatura

Програмата Оптима е мрежа от много интегрирани модули за сядане, базирани на същата база данни. Модулите могат да бъдат свободно комбинирани по отношение на ресурсите на дадена компания. Програмата идва на мястото на Microsoft Windows мрежата (възможно е еднопотребителска работа и в онлайн класове (Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-висока версия.

Flexa Plus New

Програмата Optima работи само на базата на Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 (версия 2000 не се поддържа. По време на инсталирането се запознайте с последващите изисквания за конфигуриране на компютърния хардуер и съдържанието на самостоятелния лиценз. Системата за човешки ресурси е за малки и малки предприятия. Работи перфектно с други модули като фактуриране, управление и търговия със списанието. Тя ви позволява да:- регистрация на служителите,- сетълмент на плащания, като се вземат предвид отсъствията, извънредния труд, \ t- проверка на отсъствието на служителя, дни на отпуск,създаване на козметика за публикуване на работни списъци,- уреждане на договори,- отчитане на отсъствия, съчетани с родителски, родителски и майчински отпуск, допълнителни почивки поради раждане на дете, \ t- разделяне на плащането на обезщетение в брой и преводи с посочване на съответната банкова сметка,- уреждане на договори, сключени с чужденци,- изчисляване и отпечатване на данъчни декларации,- генериране на документи за човешките ресурси като трудов договор, приложения към договори,- изготвяне на декларации за ПФРОН и спомагателни разпечатки за ДЕК-II и ДЕК-И-0,- архивиране на форми на човешките ресурси,- уреждане на възнагражденията на служители, командировани в чужбина.Модулът “Човешки ресурси” и “Заплати” е както следва: предоставяне на кредитни и кредитни средства. Тя може да бъде интегрирана с метода Comarch ERP XL, с организма на Comarch ERP Altum, с мобилни приложения: Comarch ERP e-Pracownik и Comarch ERP Mobile Fleet. Правилното въвеждане на информация в организма на Оптима ще позволи създаването на организация на отдел „Човешки ресурси“ и на секретариата. Модулът си сътрудничи с екипа на Płatnik, който позволява извършването на сетълмент със социалноосигурителния институт.