Kompyut ren programen modul

Програмата Optima е мрежа от много интегрирани модули, които се правят на базата на тази единствена база данни. В зависимост от ресурсите на компанията, модулите могат да се комбинират свободно. Програмата се предлага в компанията на мрежи на Microsoft Windows (възможна е една работа също и в он-лайн възможности (Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-нова версия.

Optima работи само на базата на Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 (версия 2000 не се поддържа. По време на инсталацията се запознайте с другите изисквания за конфигуриране на мултимедийно оборудване и съдържанието на работния лиценз. Кадровата система е предназначена за деликатни и средни предприятия. Работи чудесно с други елементи като фактуриране, управление, търговия със склада. Ще купувате на:- записи на служителите,- уреждане на плащания, като се вземе предвид времето на отсъствие, извънреден труд,- контролиране на отсъствието на служителите, почивни дни,създаване на козметика за публикуване на работни списъци,- уреждане на договори,- уреждане на отсъствия, свързани с родителски, родителски, майчински, втори отпуск от службата за раждане на детето,- разделянето на компенсационните плащания в брой и преводи със спецификация на правилната банкова сметка,- уреждане на договори, сключени с чужденци,- изчисляване и отпечатване на данъчни декларации,- генериране на HR документи, като трудови договори, приложения към договори,- подготовка на декларации за PFRON и спомагателни разпечатки към DEK-II и DEK-I-0,- архивиране на HR форми,- уреждане на възнагражденията на служителите, командировани в чужбина.Модулът за човешки ресурси и заплати е следната функция като обслужване на средства за заем и помощ. Важно е тя да бъде интегрирана със системата Comarch ERP XL, с организма на Comarch ERP Altum, с мобилните приложения: Comarch ERP e-Employe и Comarch ERP Mobile Flota. Правилното въвеждане на информация в системата Optima позволява ефективна организация на отдела за човешки ресурси и секретариата. Модулът работи с плана Płatnik, който ви дава възможност за разплащане на сметки в ZUS.