Kasovi aparati 1 5

В началото си струва да се спомене какво включва обслужването на касовите апарати: фискализиране на касовия апарат, необходимите технически прегледи, всички извършени ремонти по реда на гаранцията и след гаранционния срок, както и необходимата поддръжка. Освен това, представителят на касовия регистър е отговорен за вписванията в услугата за четене и декларира фискално освобождаване в САЩ.

Фискалните касови апарати предлагат допълнителни услуги на своите потребители: обучения от отдела за касови услуги, както и помощ при програмирането на имената на продуктите и цените на PTU.

По време на необходимите технически проверки сервизният техник извършва следните дейности:- оценява състоянието на пломбите на касовия апарат и тяхното съгласие със субтитрите в документацията за работа и обслужване,- проверява програмата на касовия апарат, неговата версия, съответствието с вписванията в касовия апарат и сервизната документация,- проверява правилността на работата на касовия апарат, особено по отношение на издаването на фискални документи,- оценява състоянието на жилището на касовия апарат, фискалната памет, първия съвет и фискалния модул за сътрудничеството със строителните материали,- проверява коректността на дисплея на потребителя,- резултатът от прегледа в съответствие с резервите се записва в сервизната работа.

Trivia:1. Необходими технически прегледи трябва да бъдат извършени и когато ползвателят на касата е преустановил работата си или по някаква причина е престанал да регистрира оборот по фискалната сума, но не е регистрирал касовия апарат.2. В хода на техническия преглед преди всичко тези конструктивни аспекти на касовия апарат, които са отговорни за регистриране на покупки и чието неправилно действие може да засегне неправилно изчисляване на данъците. Ето защо по време на периода на инспекция сервизният техник не търси грешки, които влизат в касовия апарат, нито проверява дали работят добре други елементи на оборудването, например механизма, отговорен за печатането, захранването. Разбира се, клиентът може да поиска от техник да провери състоянието на касовия апарат и да промени повредените елементи, но след това функциите ще бъдат изпълнени извън техническия преглед.