Fiskalen printer silesia

Какво е добро устройство за финансов принтер и каква е точната употреба на тази машина? Нека започнем да мислим за това и да научим по-малко за тази тема.

Най-общо казано, финансовият принтер е преди всичко устройство за записване на приходи, което е резултат от продажбите на дребно. Тази регистрация наистина се прави за целите на данъчното облагане. Става въпрос за т.нар данък върху доходите и ДДС. За да може фискалният принтер изобщо да се консумира за целта - макар и в пълно съгласие с буквата на закона - трябва разбира се да бъде одобрен.

За разлика от фискалната валута, фискален принтер не може да изпълни напълно независимо. Това е така, защото тя трябва да се свърже с компютъра. Смисълът на тази организация е да се регистрирате и да отпечатате разписки. Трябва да се отбележи, и между другото, че фискалният принтер попада в така наречения набор от продажбите на компютърните системи. Например, можем да споменем тук дори POS брой. Вие също трябва да се грижи, че регистрацията билет за фискалния принтер за да използвате всеки - в мислите си - компютърна програма, която знае умело управление на вашия принтер чрез RS-232 или USB. Ключът не е едно и също, че програмите, които се ползват от финансови принтери не трябва да имат одобрението. В същото време, комуникационния протокол е отворен за всички. наличност Си може да се види по стени онлайн производители на принтери.

Нека ви припомним, че всеки продавач, чиито приходи са по-красиви от пределно допустимата стойност, определена от съзнателното Министерство на финансите, отговаря за валидната регистрация на продажбите на дребно и гарантира, че за него има касов апарат или фискален принтер.

Без съмнение фискалният принтер отпечатва специфични фискални касови бележки за клиентите. Това не е всичко. Защото върху контролната ролка той отпечатва и им дава (т.е. квитанции. Те са предназначени за архивиране. Разбира се, отпечатаната фискална разписка трябва да бъде предадена на клиента. Промените, направени върху контролните ролки, трябва да се запазят от самия продавач. Това е точно пет години. В същото време си струва да се погрижим за друг факт: от няколко години се очаква да се съхранява копие от печатни текстове в неговото електронно качество. Скоро след приключване на всеки ден продажби, потребителят е длъжен да изпълни на касата на т.нар дневен отчет - фискален.