Fiskalen printer k m klienta gt

Какво точно представлява фискален принтер и каква е специфичната цел на тази институция? Нека се отворим, за да помислим за това и да изследваме темата.

https://bio-in.eu/bg/

Като цяло, фискален принтер е на първо място и всеки приход, който отчита приходи, идващи от продажби на дребно. Тази регистрация всъщност се извършва за целите на уреждането на данъци. Става въпрос за т.нар данък върху дохода и ДДС. За да може фискалният принтер да се използва в екип за гореспоменатата цел - и при цялото сътрудничество с буквата на закона, той, разбира се, трябва да бъде одобрен.

За разлика от касов апарат, финансовият принтер не може да работи напълно сам. Тя иска да се свърже с компютър. Значението на тази организация е регистрацията и отпечатването на разписки. Тук си струва да споменем, че фискалният принтер създава така наречените системи за продажба на компютър в склада. Например можем да споменем POS касовите апарати. Той би трябвало да има предвид факта, че за да регистрираме билета на фискален принтер, можем да използваме всяка ценна компютърна програма, която той умее умело да контролира принтера, използвайки RS-232 или USB конектор. Освен това е важно програмите с фискални принтери да не бъдат одобрени. Междувременно комуникационният протокол е публичен. Популярността му може да се види на страниците на производителите на принтери.

Нека ви припомним, че всеки продавач - чиито приходи бяха по-високи от пределно определената от Министерството на финансите пределна стойност - е отговорен за правилното регистриране на продажбите на дребно и ще бъде използван до последната фискална сума или само фискалния принтер.

Безспорно фискалният принтер отпечатва специфични фискални разписки за мъже. Това не е всичко. Тъй като контролната ролка също ги отпечатва насочва (т.е. касови бележки. Те представляват предназначени за архивиране. Разбира се, разпечатаният фискален бон трябва да бъде предаден на клиента по това време. При промяна копията, запазени на контролните ролки, трябва да се наблюдават от самия продавач. Това е състояние от точно пет години. В същото време си струва да се отбележи още един факт: от няколко години се очаква последният да съхранява копие на печатни материали в електронната си конструкция. Веднага след края на всеки ден за продажба, изглежда, че потребителят действа върху сумата от ежедневен отчет - фискален.