Fiskalen kasov aparat za detsa smoby

На клиентите на касовите апарати и по-точно на собствениците на тези инструменти има много задължения, произтичащи от закона. Всъщност средствата са специален тип устройства, съчетани с икономическа кампания, чието използване е строго регламентирано от нови закони и решения. Никое от устройствата, използвани в компанията, като компютри, телефони или дори специализирани производствени машини, не е било обект на такъв брой задължения като касови апарати.

Веднага след закупуването на касовия апарат, трябва да въведете декларацията си в данъчното заглавие. Офисът ще даде уникален номер на касата. Той задължава да участва в възможността за постоянно прилагане на точка към някоя от използваните касови апарати, като всички те ще получат различен уникален номер. Следващата работа, която трябва да бъде завършена, е фискализирането на касовия апарат, което може да бъде извършено само от оторизиран сервиз. Краков е не само каса, но и оторизиран сервиз. Струва си да се подпише споразумението за обслужване на всички фискални касови апарати в името на една услуга, на фона на които са получени фискални устройства. В данъчната служба трябва да предоставите данни за услугата, което е сериозно за парите в едно хладно предприятие. Данъчната служба също така трябва да осигури промяна на касовата служба. При успеха на неуспеха само тази избрана услуга е упълномощена да подобри касовия апарат и само тази услуга може да направи промени в мисленето на устройството. При регистриране на продажбите в касата, т.е. същите резултати или услуги, е необходимо да се отпечатват периодични фискални отчети. Обикновено това са ежедневни, месечни и годишни отчети и по-рядко тримесечни. Липсата на доклади може да доведе до налагане на глоби на собственика на касовия апарат. При използването на касови апарати човек трябва да се грижи за техния периодичен преглед, който може да се извърши поне от някоя избрана услуга. Ето защо това е особено важно, тъй като санкциите за неразглеждане на касовия апарат могат да бъдат трудни за компанията. Цялата документация, свързана с касовия апарат, в тази на касовата служба, периодичните фискални отчети трябва да се съхранява заедно с документацията на дружеството. Службата може да проверява всички документи и за срок от една година след края на ползването на касовия апарат или дори след приключване на дейността. При затваряне на фирма, тя трябва да има последното задължение на собственика - да прочете фискалната памет на касовия апарат, която вероятно се постига само от услугата.