Finansov otchet na kawiderska chomikuj

https://movement-system.eu/bg/

Новите позиции в Закона за ДДС, считано от 1 януари 2015 г., правят фискалните касови апарати незаменим елемент, който е основа за уреждането на операциите. Въпреки това не всички жени предприемачи трябва да разполагат с такъв касов апарат.

Освобождаване от задължението да има касов апаратКасовите апарати не са задължителни за лицата, чиито годишни покупки не надвишават 20 000 злоти, а задължението за касов апарат се прилага само за фирми, които продават стоки на физически лица и земеделски производители. В същото време фирмите, които създават цел за извършване на сетълмент с използването на касови апарати, трябва да регистрират всяка сделка, която са получили след закупуване на касовия апарат. От друга страна, компаниите, които в развитието на годината надвишават оборота в размер на 20 хил. Злоти, трябва да започнат да записват приходите чрез касовия апарат след 2 месеца от деня, в който са надвишили посочения лимит. Финансовите съюзи не трябва да имат компании, които предоставят образователни, финансови, застрахователни и телекомуникационни услуги.Облекчение за закупуване на пари в бройЗакупуването на касов апарат от порядъка на няколко стотин злоти, обаче, предприемач, който купува касов апарат, може да създаде пробив до 90% от покупната стойност, приспаданата сума не може да надвишава 700 злоти. За да вземе такова приспадане, предприемачът, който е закупил касовия апарат, трябва да подаде писмена декларация за използването на касовия апарат в местната данъчна служба преди да го приеме, с конкретно определяне на мястото на употреба с покупката на касов апарат и сертификат за съответствие с изискванията на записващите устройства в съответствие с с ДДС. Въпреки това отстъпката, предоставена за закупуване на касов апарат, може да бъде загубена, когато касата не се обслужва. Съгласно закона, уредите, регистриращи продажбите, трябва да бъдат обслужвани най-малко веднъж на всеки 25 месеца в специални услуги.Свързването с касов апарат също така е задължено да съхранява копия на издадени квитанции (за 2 години и дневни, седмични и месечни отчети (за 5 години, от края на счетоводната година, в която са дадени. Разбира се, касиерът е длъжен да издава оригинални квитанции на клиентите.