Faktura za kasov aparat

Тези промени в Закона за ДДС, които влязоха в сила от януари 2015 г., въведоха необходимостта от сетълменти, използващи касата сред други групи предприемачи. И въпреки че някои предприемачи все още са освободени от задължението да издават касови бележки, марките, предлагащи услугите си на самите клиенти, са задължени да разчитат на енергия, като използват касови апарати.

Кой трябва да е касов апарат?Касови апарати са необходими в & nbsp; компании, които ръководят собствен бизнес за естествени жени (B2C. И компаниите, чиито годишни покупки не надвишават 20 хил. PLN нетно, не са задължени да издават фискални разписки. От своя страна, ако предприемачът започне да работи през данъчната година, тогава задължението да има касов апарат се появява, когато оборотът надвиши 20 000 PLN. В по-нататъшното развитие има каталог на дейности, които не подлежат на издаване на разписки, отпечатани от касата.

Помощ и задължения, свързани със притежаване на касови апарати.Преди предприемач да започне да тегли касов апарат, той трябва да докладва този факт в своята данъчна служба заедно с адреса, където ще се играе касов апарат. Наред с горепосочените документи трябва да се върне оригиналното доказателство за закупуване на касовия апарат и удостоверение, потвърждаващо, че закупеният касов апарат отговаря на изискванията - технологични и ефективни - посочени в резолюцията за ДДС. Официалните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени преди използването на касовия апарат, също зависят от облекчението, което е важно да се закупи за касовия апарат. Отстъпката, комбинирана с покупката на касов апарат, е до 90% от цената на закупуването на касов апарат, макар и не по-добра от 700 PLN. Притежателят на касов апарат също трябва да мисли за надеждното си обслужване в разрешени пунктове, докато обслужването на касата не може да отнеме по-малко от всеки 25 месеца. Удължаването на това състояние може да доведе до необходимост от връщане на отстъпката при закупуване на касата.

Наличието на касов апарат означава, че трябва да издавате оригинални разписки на клиентите и да съхранявате копия от разписките си в продължение на 2 години от края на счетоводната година, през която са издадени. Потребителят на касов апарат все още трябва да отпечатва периодични отчети - ежедневни, седмични и месечни - създадени от касата.