Bezopasni tsvetove na rabotnoto myasto

Здравето и здравословното благополучие и човешките постижения зависят до голяма степен от центровете и средата, в която прекарват свободното си време и работа. Следователно е важно характеристиката и хигиената на вдишания въздух в работните полета да отговарят на дадените формули и принципи. Развитието на различни индустрии допринася за последно, че изискванията, които са свързани със средата, доверието и здравето в смисъл на работа, също се увеличават. Тези съставки говорят за факта, че необходимостта от "висок въздух", когато и в дългосрочен план ще бъде приоритет.

За да осигурите добра вентилация на работните станции сега на първия етап от избора на правилното устройство, трябва да направите подходящи анализи, изчисления и проектни работи, за да направите правилна вентилационна система. Проектиране на системи за изсмукване на прах, за да & nbsp; проектиране на системи за събиране на прах за големи предприятия. Най-важният етап от проектантската работа е да се оцени специфичната скорост на въздуха в апартамента, където се търси замърсяване, по такъв начин, че да се осигури правилното задържане на прахови частици или газ при източника на замърсяване. Важно е също така да се гарантира правилната доза промени на въздуха в сградата в съответствие със санитарните изисквания. Друг огромен проблем сред много дизайнери е да се провери скоростта на въздуха в тръбопроводите по такъв начин, че да се предотврати покачването на замърсители във вентилационните канали и да се сведе до минимум съпротивлението на шума и потока от останалите. Важното е значителни приходи от условията, съществуващи в бизнеса през живота на системата. Правилно подбраните системни елементи, без да увеличават размера, също могат да доведат до намаляване на експлоатационните разходи. Всички институции и филтриращ и вентилационен стил са изградени според строго определени количества, от теоретични основи и санитарни изисквания до опит на специалисти. Всяка задача от страна на потребителя трябва да се третира & nbsp; поотделно. Компаниите се развиват и има няколко концепции за изтощаване на работните места, от икономически до екологични.