Angliyski detski drehi

Истинската опасност от експлозия е в прашенето на въздуха на друг път. Следователно те могат да съществуват в дърво, фин въглищен прах или прахови бои. В края на голяма концентрация на фини зърна от прах с различен произход може да възникне експлозия. Възможно е запалване да се дължи на открити пламъци, електрически искри, електростатични токове или самите елементи на машини, които се нагряват до високи температури.

За да се намали рискът от експлозия и детонационни системи са необходими odpylania.Największa ефективност на обезпрашаване осигури локална вентилация, която може да приеме формата на самоносеща оръжие, SSAW или качулки, която се разпространява в близост до източник на емисии. Всеки клъстер трябва да бъде пръстта изчиства редовно, така че да не се присъединиха към прехвърляне и повторно утаяване пръстта. Има повече нужда прах редовното изпразване.

Инсталациите за отвеждане на прах трябва да бъдат идентични с информацията за atex. Свързва вентилаторите и филтрите, които са общи за важни стандарти. Инсталирането на atex (atex инсталация в базовата версия се полага от взривни панели, които съдържат взривозащитен филтър. Филтрите може да са случайни или повторно използвани.Експлозията на фината в инсталацията прави мембраната да се разтяга, експлозивните газове се образуват в съдържанието по такъв начин, че да не повреди филтъра.

Energy Beauty Bar

Незадължително оборудване за системи за събиране на прах може да бъде система за искрогасяване или нови системи за гасене на искри на фона на инсталацията, като същевременно се поддържа въглероден диоксид. Възвратните клапани трябва да се поставят върху вентилационните канали, които се доставят към филтъра. Задачата на клапата е да защити разпространението на пламъка в инсталацията.